Eftergivelse af vandspild

Det er i visse situationer muligt at ansøge om at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandværket kræver, at det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 kubikmeter og det anslåede årlige normalforbrug (for eksempel beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug).
  • Forbrugeren skal udfylde nedstående formular som dokumentation for vandspildet og herefter fremsende den til Vandværkerets kasserer på E-mail (kasserer@bsvi.dk)
  • Hvis man har spørgsmål til formularen mm, så kan man kontakte kassereren på telefon (4020 3577) eller via ovennævnte E-mail. 
  •  

Vandværket tager herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt. 

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at der er tale om en skjult installation, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet. 

Selv om betingelserne for eftergivelse er opfyldt er det i alle tilfælde op til vandværket at afgøre om der skal eftergives. 

Hvis der eftergives er det et krav at både vandafgift og kubikmeterpris jf. takstbladet eftergives.

 

 >LINK TIL ANSØGNINGSFORMULAR

 

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: Frits Fjordskov Eckbohusvej 2
4480 St. Fuglede Tlf: 2475 9171

E-mail: formand@bsvi.dk

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: Søren B. Olsen Fredskovens Lyngvej 3
4480 St. Fuglede Tlf: 4020 3577

E-mail: kasserer@bsvi.dk