Velkommen

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.
Filipsdalsvej 11, Bjerge Mark
4480 Store Fuglede
CVR: 74702619

 

  • Bjerge Strands Vandværk forsyner 1261 forbrugere.
  • Vandet bliver hentet fra vandværkets 4 boringer.
  • Indvindingstilladelse 100.000 m3/år. 

 

Selskabet, der er stiftende den 18. oktober 1958 og er et andelsselskab med begrænset ansvar,
hvis navn er "Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a."

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og
det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække
forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt
at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

DRIFTSTATUS:

Vi kan desværre se, at vi har en eller flere lækager i vores ledningsnet, og derfor igangsætter vi arbejdet med at få den/disse lækager fundet.

Vi vil derfor foretage lækagesøgning tirsdag den 20. februar 2024 i tidsrummet 22:00 til 01:00 og det betyder at vandforsyningen i dette tidsrum vil være ustabilt. Der vil være perioder hvor der ikke vil være vand i jeres haner.

Vi anbefaler derfor at I aftapper lidt vand, hvis I ved I skal bruge vand i ovennævnte tidsrum.

Der vil forgå bilkørsels langs med Osvejen, bilen er tydelig afmærket med ”Bjerge strands vandværk”

Personale vil bære refleks arbejdstøj/veste og lommelygter/pandelamper.

Vi beklager ulejligheden.  

 

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: Frits Fjordskov Eckbohusvej 2
4480 St. Fuglede Tlf: 2475 9171

E-mail: formand@bsvi.dk

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: Søren B. Olsen Fredskovens Lyngvej 3
4480 St. Fuglede Tlf: 4020 3577

E-mail: kasserer@bsvi.dk