Velkommen
 

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bjerge Strands Vandværk forsyner 1252 forbrugere. Vandet bliver hentet fra vandværkets 4 boringer. Indvindingstilladelse 45.000 m3.


 

Selskabet, der er stiftende den. 18. oktober 1958 og er et  andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Selskabets formål  er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

   
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: Frits Fjordskov Eckbohusvej 2 4480 St Fuglede Tlf: 24759171

E-mail: formand@bsvi.dk

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: Søren Olsen Fredskovens Lyngvej 3 4480 St Fuglede Tlf: 40203577

E-mail: kasserer@bsvi.dk 

 

Vandforsyningen kører normalt

Den årlige elektroniske aflæsning af vandmåler.

Fortages af vandværket i uge 40.