Velkommen

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.
Filipsdalsvej 11, Bjerge Mark
4480 Store Fuglede
CVR: 74702619

 

  • Bjerge Strands Vandværk forsyner 1255 forbrugere.
  • Vandet bliver hentet fra vandværkets 4 boringer.
  • Indvindingstilladelse 100.000 m3/år. 

 

Bjerge Strands Vandværk er stiftet i 1958. 
Vandværket er et andelsselskab med hjemsted i Kalundborg Kommune.

Bjerge Strands Vandværk ønsker at sørge for en tidssvarende og robust vandforsyning.
Vi har fokus på at undgå vandspild og at fremtidssikre vores lokale vandværk med bl.a.
digitale løsninger og løbende udskiftning af de gamle vandledninger.
Samtidigt ønsker vi at være en lokalt forankret aktør, der tilbyder god service til
vandværkets medlemmer.

Vi forsyner i dag 1.255 ejendomme i vores forsyningsområde,
Det gør at vi ved at tilgodese medlemmernes interesse for at udvikle
vandforsyning og vandmiljø inden for rammerne af vandværkets regulativ
og vanforsyningsloven.

 

 

 

 

 

   


 

DRIFTSTATUS:

Driften er normal - ingen kendte problemer.

 

SENESTE NYT:

link til >  GENERALFORSAMLING 2024  

 

 

 

 

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: Frits Fjordskov Eckbohusvej 2
4480 St. Fuglede Tlf: 2475 9171

E-mail: formand@bsvi.dk

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: Søren B. Olsen Fredskovens Lyngvej 3
4480 St. Fuglede Tlf: 4020 3577

E-mail: kasserer@bsvi.dk