Vandanalyse af vandet fra Bjerge Strands Vandværk

Bjerge Strands Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.
Kvaliteten kontrolleres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1110 af 30/5/2021.

Samtlige analyseresultater bliver løbende offentliggjort på denne hjemmeside:
Anlægsrapport fra GEUS


Nedenstående skema er links til rapporter af prøveudtagningerne.

Dato  Type Prøve
01-06-2023 Analyserapport 1 PDF
01-06-2023 Analyserapport 2 PDF
14-12-2022 Analyserapport 1 PDF
14-12-2022 Analyserapport 2 PDF
15-09-2022 Analyserapport PDF
31-08-2022 Analyserapport 1 PDF
31-08-2022 Analyserapport 2 PDF
02-06-2022 Analyserapport PDF
03-01-2022 Analyserapport PDF
29-09-2021 Analyserapport PDF
21-03-2021 Drikkevand forbrug PDF
23-12-2020 Drikkevand forbrug PDF
29-05-2020 Drikkevand forbrug PDF
29-05-2020 Drikkevand forbrug PDF
10-02-2020 Drikkevand forbrug PDF
02-01-2020  Drikkevand forbrug  PDF 
19-12-2019  Drikkevand forbrug PDF 
19-12-2019  Drikkevand forbrug  PDF 
08-10-2019 Råvand  PDF 
08-10-2019  Drikkevand  PDF 
28-08-2019  Forbruger taphane  PDF 
28-08-2019 Boringer  PDF 
20-02-2019 Taphane PDF
20-02-2019  Ledningsnet PDF
12-12-2018 Taphane PDF
12-12-2018 Ledningsnet PDF
09-10-2018  Taphane  PDF 
09-10-2018  Ledningsnet   PDF 
09-10-2018  Udvidet  PDF 
09-10-2018 Borings kontrol PDF
23-04-2018  Borings kontrol  PDF
19-04-2018  Begrænset PDF 
19-04-2018 Udvidet PDF 
03-01-2018 Begrænset PDF 
16-10-2017 Begrænset PDF
20-06-2016  Borings kontrol PDF 
20-06-2016  Udvidet  PDF 
20-06-2016 Begrænset PDF 
21-04-2015  Begrænset PDF
21-01-2013 Udvidet PDF
30-01-2012  Udvidet PDF
28-04-2011  Begrænset PDF
16-09-2010 Forenklet PDF
02-02-2010 Boringskontrol   PDF
02-02-2010  Udvidet PDF

   
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: Frits Fjordskov Eckbohusvej 2 4480 St Fuglede Tlf: 2475 9171

E-mail: formand@bsvi.dk

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: Søren B. Olsen Fredskovens Lyngvej 3 4480 St Fuglede Tlf: 4020 3577

E-mail: kasserer@bsvi.dk