Status på projekt Fjernaflæsning

Projektet med fjernaflæsning af vores vandmålere er blevet igangsat og den første antenne
er blevet sat op i toppen af TDC-masten ved vandværket.
Fra den får vi nu data ind fra ca. 800 vandmålere ud af de total 1261 vandmålere.
Der bliver opsat yderligere 2 antenner i november-december, og vi håber dermed at alle
vandmålere kan fjernaflæses fra 31. december 2023.

Den tekniske opsætning er testet og vi håber også at kunne tilbyde alle vores andelshavere
adgang til ”Minvandforsyning” i løbet af 2024.
Dette er en platform hvor de enkelte andelshavere vil kunne aflæse sit eget vandforbrug
time for time, samt modtage en alarm, hvis der opstår en lækage i deres vandsystem.

Projektet har allerede givet en "sidegevinst"!
Med onlineaflæsningen har vi fundet og stoppet otte lækager hos forbrugere,
og vi har ligeledes fundet og udskiftet fire defekte målere.

 

Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: Frits Fjordskov Eckbohusvej 2
4480 St. Fuglede Tlf: 2475 9171

E-mail: formand@bsvi.dk

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: Søren B. Olsen Fredskovens Lyngvej 3
4480 St. Fuglede Tlf: 4020 3577

E-mail: kasserer@bsvi.dk