Havevanding:

Al havevanding med slange er forbudt i tidsrummet 1. juni til 1. september.

Trodses forbudet, pålægges et gebyr på kr. 400,00 excl. moms

Alle hushandler skal meddeles vandværket med aflæst målerstand og ny ejer, da vandværket laver refusionsopgørelserne.

For refusionsopgørelse pålægges sælger et gebyr på kr. 100,00 excl moms.

Indkaldelse

Bjerge Strands Vandværk

                                             A.m.b.a.                                

                     Filipsdalvej 11 4480 St.Fuglede

                                         Ordinær

                     Generalforsamling 2020

                              afholdes i Gørlev - hallen

                  Søndag den 21. juni 2020 kl. 10.15

  Dagsorden:

  1: Valg af dirigent

  2: Bestyrelsens beretning

  3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  4: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

  5:  Ændring af vedtægt. § 3.  § 8.  § 12. Se hjemmesiden. bsvi.dk

  6: Behandling af indkomne forslag: ingen

  7: Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er

      Formand Rudi Povlsen - modtager genvalg

      Jørgen Johansen - modtager ikke genvalg

      Karsten Nielsen - modtager genvalg

      Valg af bestyrelses suppleant

      På valg er: Frits Fjordskov - modtager genvalg

  8: Valg af revisor 
       På valg er: Lena Hansen - modtager genvalg

  9: Valg af revisor suppleant
       På valg er: Bent Knoth Jensen - modtager genvalg

10: Eventuelt  
                                                                                 
Bestyrelsen

 

   
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer:   
Formand: 58855003 Mobil 20293595
Rudi Povlsen formand@bsvi.dk

Kirkevangen 16, 4281 Gørlev

Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning:    
Kasserer: 58521960 Mobil 23605003
Irene Hansen kasserer@bsvi.dk

Rolighedsvej 20 F, 4200 Slagelse